Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


Strategia rozwoju

Medort tworzy synergiczną Grupę przedsiębiorstw by przywracać ludziom sprawność w codziennej aktywności, a dzięki ich satysfakcji tworzy wartość dla akcjonariuszy.

Głównym celem strategicznym Grupy Medort jest uzyskanie pozycji lidera na rynku dystrybucji oraz produkcji sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz znaczącego dystrybutora na rynkach Europy Zachodniej.

Strategiczny cel rozwoju Spółka zamierza zrealizować poprzez:

  • Dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku polskim w segmencie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz produkcji specjalistycznego sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego – prowadzenie działań konsolidacyjnych w obszarze dystrybucji detalicznej oraz wzmocnienie pozycji centrum hurtowego, głównie poprzez wzrost pozycji marek własnych.
  • Zdobycie pozycji lidera na innych rynkach CEE.
  • Zbudowanie silnej pozycji konkurencyjnej w dystrybucji dóbr ortopedyczno-rehabilitacyjnych na rynku Federacji Rosyjskiej – wzmocnienie obecnej pozycji konkurencyjnej na rynku rosyjskim, m.in. w zakresie już realizowanej hurtowej dystrybucji dóbr ortopedyczno-rehabilitacyjnych, oraz kontynuacja działań w zakresie identyfikacji potencjalnych celów akwizycyjnych.
  • Rozwój sprzedazy na rynku Europy Zachodniej realizowany poprzez przejmowanie istniejących producentow oraz dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego, jako kanał dystrybucji dla produktow własnych marek.