Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


Raporty bieżące EBI

 

Raporty bieżące

Data Typ Numer Podmiot  Temat
2018-01-23 bieżący 1/2018 Medort Spółka Akcyjna Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2017-09-28 półroczny 3/2017 Medort Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2017 r.
2017-05-15 roczny 2/2017 Medort Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2017-01-24 bieżący 1/2017 Medort Spółka Akcyjna Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2016-09-30 półroczny 16/2016 Medort Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2016 r.
2016-06-30 roczny 15/2016 Medort Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
2016-04-28 bieżący 14/2016 Medort Spółka Akcyjna Postanowienia sądu rejestrowego o ustanowieniu zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych
2016-04-22 bieżący 13/2016 Medort Spółka Akcyjna Przedterminowy wykup pozostałej części obligacji serii B
2016-04-18 bieżący 12/2016 Medort Spółka Akcyjna Akwizycja spółki Richter Reha Technik GmbH
2016-04-12 bieżący 11/2016 Medort Spółka Akcyjna Zawarcie umów zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych oraz złożenie stosownych wniosków do sądu rejestrowego
2016-04-06 bieżący 10/2016 Medort Spółka Akcyjna Emisja oraz rejestracja w KDPW obligacji serii C
2016-04-01 bieżący 9/2016 Medort Spółka Akcyjna Wykup i umorzenie części obligacji serii B

 

Baza raportów bieżących:

https://gpwcatalyst.pl/emitenci-obligacji-raporty