Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


Relacje inwestorskie

Aktualności

Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 17.05.2017 r.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro.

Szczegóły wraz z przedmiotem i porządkiem obrad oraz warunkami uczestnictwa w Zgromadzeniu zawarto w załączniku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C i D

Informacja dotycząca obligacji emitowanych przez Medort S.A.

Medort wyemitował obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł

Medort wyemitował 21 tys. kuponowych, zabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł, podała spółka.

„Termin zapadalności obligacji określono na odpowiadający ostatniemu dniu płatności odsetek z obligacji, przypadający 48 miesięcy od dnia emisji, tj. 6 kwietnia 2020 r. Rejestracja obligacji w ewidencji prowadzonej przez KDPW została dokonana na podstawie uchwały zarządu KDPW nr 208/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r.” – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł.

Link do bieżącego kalkulatora odsetek od obligacji: http://gpwcatalyst.pl/kalkulator-rentownosci-obligacji?issuer=MEDORT

Kontakt dla inwestorów

Michał Perner

mail: impex@medort.com.pl

 

Dokument informacyjny

MEDORT_DOKUMENT_INFORMACYJNY_2013