Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


O firmie

Grupa Medort jest znaczącym dystrybutorem europejskiego rynku sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego a także liderem polskiego oraz węgierskiego rynku rehabilitacyjnego.

Medort specjalizuje się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży detalicznej sprzętu medycznego:

  • nie inwazyjnego sprzętu ortopedycznego,
  • sprzętu rehabilitacyjnego,
  • obuwia profilaktycznego.

Grupa prowadzi sprzedaż hurtową produktów własnych oraz innych renomowanych producentów do prawie 85% istniejących podmiotów z branży oraz sprzedaż detaliczną w największej sieci 60 własnych i partnerskich placówek w całej Polsce. W Rosji działamy poprzez 2 spółki hurtowe. Dalsze plany rozwoju przewidują umacnianie ugruntowanej pozycji na rynku polskim, węgierskim i rosyjskim poprzez inwestycje bezpośrednie. Jednocześnie spółka zamierza prowadzić aktywną politykę rozwoju sprzedaży także na rynkach Europy zachodniej, realizowaną poprzez przejęcia działających na tym rynku producentów oraz dystrybutorów.

Zarząd

Mariusz Smela – Prezes Zarządu Medort S.A. Od początku związany z rynkiem medycznym w Polsce. W 1996 roku rozpoczął pracę w spółce Medort na stanowisku Kierownika ds. Dystrybucji, od 1998 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego MDH Sp. z o.o., natomiast od 2002 roku był Pełnomocnikiem Zarządu w Medort S.A. Od 2009 r. jako  Prezes Zarządu Medort S.A. jest odpowiedzialny za rozwój spółek hurtowych na rynku Europy środkowo-wschodniej oraz za działalność detaliczną w Polsce, prowadzoną pod marką Life+. Aktywnie uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych spółek, które dołączają do Grupy Kapitałowej, w ramach realizowanej strategii przejęć. Nadzoruje prawną część działalności Grupy Medort.

Michał Perner – V-ce Prezes Zarzadu Medort S.A., akcjonariusz. Ukończył wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych na PWSBiA w Warszawie. Pracę w Grupie rozpoczął w 1996 roku, od 2000 do 2002 był Dyrektorem Zarządzającym Ortocentrum Sp. z o.o., od 2003 Pełnomocnikiem Zarządu w Medort S.A., w 2006 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Doktor Perner Sp. z o.o., do stycznia 2009 Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii w Medort S.A.

Paweł Robak – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę w Grupie rozpoczął w 2009 roku. W latach 1998-2003 pracował w Hucie Aluminium „Konin” S.A., 2003-2005 w Wielkopolskich Fabrykach Mebli S.A., 2005-2007 Instal Poznań S.A. i IPE Sp. z o.o., 2007-2009 KRI S.A. (grupa PBG S.A.), pełniąc funkcję zarządcze w pionach finansów.

Tadeusz Piotr Baczyński – Członek Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku orto-reha na stanowiskach kierowniczych, w tym stanowiska Kierownika Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Zarządzającego w MDH Sp. z o.o. Od 2014 roku  pełniąc funkcję Członka Zarządu Medort S.A., jest zaangażowany w rozwój sprzedaży hurtowej w Europie oraz projekty sourcingowe.


Rada Nadzorcza

Robert Więcławski– Prezes Rady Nadzorczej Medort S.A., od 2006 roku Wiceprezes Zarządu AVALLON Sp. z o.o.- firmy zarządzającej funduszami private equity. Członek Rady Nadzorczej w AVALLON MBO S.A. – firmie inwestującej w transakcje wykupów menedżerskich. Członek Komitetu Inwestycyjnego AVALLON MBO FUND. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Posiadacz dyplomu MBA (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie – 2001).

Tomasz Stamirowski– Członek Rady Nadzorczej Medort S.A., od roku 2001 Prezes Zarządu AVALLON Sp. z o.o. -firmy zarządzającej funduszami private equity. Od roku 2004 Prezes Zarządu AVALLON MBO S.A. – podmiotu inwestycyjnego. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Grenoble (Francja).

Piotr Miller – Członek Rady Nadzorczej Medort S.A., partner funduszu AVALLON MBO. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Prawnik, w latach 1995-1999 prokurent w Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ – spółce inwestycyjnej PBG Bank S.A. Doświadczenie zawodowe na rynku private equity zdobywał w grupie Copernicus Capital Partners – firmie zarządzającej funduszami private equity w Polsce i na Bałkanach oraz funduszami NFI Octava i Piast. Pełnił funkcję Prezesa zarządu NFI Piast S.A.

Barbara Perner – Członek Rady Nadzorczej Medort S.A., akcjonariusz. Ukończyła Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Łódzkiej. W 1988 roku założyła Specjalistyczną Firmę Ortopedyczną Medort. Do stycznia 2009 roku Prezes Zarządu Medort S.A.

Mariusz Stępień – Członek Rady Nadzorczej Medort S.A., prezes Zarządu Marmed Audioprotetyka oraz Marmed HealthCare Sp. z o.o., absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, od 1989 właściciel i prezes Marmed Sp. z o.o.