Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


Lokalizacja

Siedziba Zarządu Grupy Medort mieści się w centralnej Polsce – w mieście Łodzi.

Infrastruktura produkcyjno-handlowa spółek Grupy zlokalizowana jest w następujących rejonach Polski i Europy:

mdh Sp. z o.o. – główna siedziba firmy jest zlokalizowana w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nieruchomość położona przy ul. Ks. W. Tymienickiego 22/24 obejmuje grunt i budynki produkcyjno-biurowe.

Salony medyczne Life + działają  w oparciu o sieć salonów detalicznych rozlokowanych w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim.

Medort RU – spółka w Rosji z siedzibą Nizym Nowogrodzie

Rehab – węgierska spółka z siedzibą w Szentendre pod Budapesztem

MEYRA Ortopedia – niemiecka spółka z siedzibą w Kalletal-Kalldorf, Germany