Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


Historia grupy

Firma Medort powstała w roku 1988 jako producent sprzętu ortopedycznego. Była wówczas pierwszą prywatną firmą w tej branży w Polsce.

 • 1991 Medort otworzył swój pierwszy salon ortopedyczny, który stał się zalążkiem przyszłej sieci
 • 1995 Zapoczątkowano działalność dystrybucyjną, która rozwinęła się potem w spółkę Medort Dystrybucja i Handel (MDH).
 • 1996 Medort rozpoczął produkcję Parapodium Dynamicznego, które do dziś jest jednym z najważniejszych produktów eksportowych Grupy.
 • 1998 Powstała Grupa Kapitałowa, w której skład weszły SSO Medort, MDH i Medort S.A.
 • 2000 Grupa rozpoczęła produkcję obuwia MEMO oraz sprzętu rehabilitacyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • 2003 Grupa została inwestorem w spółce detalicznej Marmed, która stała się potem głównym obok SSO Medort podmiotem tworzącym Life+.
 • 2007 Medort został inwestorem w spółce detalicznej Rehmed.
 • 2008 Spółki detaliczne Grupy połączyły się w jeden podmiot: „Life+”, równocześnie powstała spółka dystrybucyjna w okręgu Niżnego Nowgorodu „Medort Eurazja”.
 • 2009 Czwarta sieć detaliczna w Polsce, firma Orthopedica, włączyła swoje sklepy w skład sieci Life+.
 • 2010 Intensyfikacja procesu konsolidacji rynku polskiego – powstanie Grupy Life +, utworzenie pierwszej firmy partnerskiej – Nasze Zdrowie (wczesniej MedUSA).
 • 2010 Założenie w Federacji Rosyjskiej spółki OOO Medort RU, która rozpoczyna działalność dystrybucyjną na terenie Federacji Rosyjskiej.
 • 2011 Powstanie kolejnej spółki partnerskiej – Life Med- w ramach Grupy Life+.
 • 2011 Medort, kupił 100% udziałów w firmie Rehab, lidera rynku węgierskiego z blisko 100 letnią tradycją.
 • 2011 Powstaje handlowy Program Partnerski Life + Pro, polegający na zakładaniu i zarządzaniu kolejnymi sklepami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej.
 • 2012 Medort przekształca Rehab w spółkę akcyjną- Rehab Zrt.
 • 2013 Należąca do Grupy spółka Mtb Poland rozpoczyna produkcję wózków aktywnych w nowo powstałej fabryce.
 • 2013 W listopadzie Medort dokonuje przejęcia spółki Meyra Ortopedia – lidera rynku rehabilitacyjnego w Niemczech