Play
Prev
Next

6 June 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 May 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

3 August 2016 / Łódzki ortopeda przejmuje niemieckie firmy – Medort w Forbes

Łódzki ortopeda przejmuje niemieckie firmy.         Medort wyrasta na czołowego producenta sprzętu rehabilitacyjnego na Starym Kontynencie. Firma stworzona przez lekarza ortopedę korzysta na starzeniu się zachodnioeuropejskich społeczeństw i modzie...


Current reports EBI

 

Current reports

 

Date Type Number Company Subject
2017-05-15 18:25:32 roczny 2/2017 Medort Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2017-01-24 14:53:40 bieżący 1/2017 Medort Spółka Akcyjna Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2016-09-30 13:28:50 półroczny 16/2016 Medort Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2016 r.
2016-06-30 10:37:06 roczny 15/2016 Medort Spółka Akcyjna Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015
2016-04-28 14:03:21 bieżący 14/2016 Medort Spółka Akcyjna Postanowienia sądu rejestrowego o ustanowieniu zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych
2016-04-22 13:32:15 bieżący 13/2016 Medort Spółka Akcyjna Przedterminowy wykup pozostałej części obligacji serii B
2016-04-18 17:03:24 bieżący 12/2016 Medort Spółka Akcyjna Akwizycja spółki Richter Reha Technik GmbH
2016-04-12 14:12:24 bieżący 11/2016 Medort Spółka Akcyjna Zawarcie umów zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych oraz złożenie stosownych wniosków do sądu rejestrowego
2016-04-06 16:38:20 bieżący 10/2016 Medort Spółka Akcyjna Emisja oraz rejestracja w KDPW obligacji serii C
2016-04-01 16:24:38 bieżący 9/2016 Medort Spółka Akcyjna Wykup i umorzenie części obligacji serii B

Current reports base:

http://gpwcatalyst.pl/raporty_ebi?page=raporty_ebi&id_tr=&id_firm=1150