Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


17 maja 2017

Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu przez Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w sprawie zmiany warunków emisji obligacji odpowiednio serii C i serii D. Na podstawie uchwał Zgromadzeń Obligatariuszy oraz oświadczeń Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C oraz obligacji serii D, dokonano zmian w warunkach emisji obligacji serii C oraz serii D zgodnie z załączonymi uchwałami.

Oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C i obligacji serii D wraz z kopiami podjętych uchwał przedstawiono w załącznikach.

2017-05-17 Medort S.A._Zgoda na zmianę WEO_seria C

 

2017-05-17 Medort S.A._Zgoda na zmianę WEO_seria D

 

2017-05-17-Medort-S.A._protokół-ZO_seria-C

 

2017-05-17-Medort-S.A._protokół-ZO_seria-D

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria C_załącznik

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria D_załącznik_1

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria D_załącznik_2