Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


14 lipca 2015

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10.07.2015r. wraz z aneksami wprowadzającymi Uchwałę

W dniu 10 lipca 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii B, wyemitowanych przez Medort S.A. w Łodzi, w sprawie zmian Warunków Emisji. Podczas zgromadzenia podjęto Uchwałę, wraz z aneksami wprowadzającymi, której treści znajdują się poniżej w załączeniu.