Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


25 czerwca 2014

Rekordowy rok Medortu

Rok 2013 był rekordowy dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. Łódzki producent i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego oraz ortopedycznego zakończył rok z przychodami netto na poziomie 123,6 m zł (wzrost 37 proc. r/r). Znacząco poprawiła się również EBITDA, która w ubiegłym roku osiągnęła poziom 9,4 mln złotych. (7,7 mln zł w roku 2012).

Głównym czynnikiem wzrostu był zakup w październiku 2013 r. firmy będącej liderem sprzedaży produktów rehabilitacyjnych w Niemczech oraz ikony branży znanej w całej Europie i rynkach światowych: Meyra-Ortopedia GmbH. – Pierwotnie zakładaliśmy w swoich planach, że w 2013 roku nie będziemy konsolidować podmiotu niemieckiego, natomiast wyniki były na tyle atrakcyjne, że nie czuliśmy żadnego ryzyka i postanowiliśmy je zespolić. To wpłynęło na lepsze wykonanie zarówno EBIDTY, jak i sprzedaży – wyjaśnił Michał Perner, prezes Medortu.

Mimo dynamicznego wzrostu przychodów i EBITDY, Grupa Medort zakończyła rok 2013 stratą netto na poziomie 0,6 mln złotych. Przyczyniła się do tego strata związana z jednorazową sprzedażą aktywów pozaoperacyjnych (udziały w spółce zależnej) oraz wysokie koszty poniesione wraz z akwizycją Meyra-Ortopedia GmbH.

Obecnie trwa restrukturyzacja Meyry. – Idziemy zgodnie z planem. Jego efekty będziemy mogli zobaczyć w 2015 roku. Spółka przez kilkanaście miesięcy nie wychodziła z żadnymi nowymi produktami. Postanowiliśmy to zmienić. W ramach restrukturyzacji wróciliśmy do nowych produktów. Już jesienią zamierzamy zaprezentować nowości, które będą miały wpływ na nasze wyniki w 2015 roku – zapowiedział Michał Perner.

I kw. 2014 r. był również rekordowy dla Medortu zarówno, jeśli chodzi o przychody, jak i wyniki. Grupa zakończyła go z przychodami na poziomie 59,4 mln zł przy 23,2 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku. To oznacza wzrost 156 proc. r/r.

Na ten wynik wpłynęła przede wszystkim konsolidacja w Niemczech oraz dokonane akwizycje. – Wraz z podmiotem niemieckim zrealizowaliśmy również opcje zakupu kilku innych podmiotów w Danii, Rosji, na Węgrzech i Czechach – wyjaśnił Perner. Według prezesa Medortu, efekty tych akwizycji będą szczególnie widoczne w II kw. 2014 roku.

Mimo iż osiągnięte przychody w I kw. 2014 rok są o ok.7,8 mln złotych niższe od wcześniej prognozowanych, to dzięki utrzymaniu kosztów stałych na niższym poziomie niż prognozowano oraz dzięki wysokim marżom generowanym zwłaszcza na produktach Meyry, EBITDA osiągnęła poziom 6,3 mln złotych i przekroczyła prognozowany poziom o 2,3 mln złotych.Zysk netto za I kwartał 2014 roku wyniósł 3 mln zł – Założyliśmy, że w I kw. jeszcze „gonimy” wyniki w Niemczech. Z każdym kwartałem to będzie się poprawiało. Podtrzymujemy nasze plany budżetowe – podkreślił Perner.

Grupa Medort w roku 2014 zamierza osiągnąć swoje budżetowe cele, które przewidują osiągnięcie przychodów na poziomie 300 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 34 mln złotych.