Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


27 sierpnia 2015

Raport Roczny Medort S.A. 2014

    Rok 2014 był dla grupy kapitałowej Medort rokiem przełomowym. Realizując naszą strategię wzrostu umocniliśmy pozycję marki Meyra na rynku niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim. Jednocześnie udało się wdrożyć działania wspierające sprzedaż w spółkach, które przejmowaliśmy na początku roku w Czechach , Rosji, na Węgrzech oraz w Danii. Oferta produktowa tych spółek została dostosowana do potrzeb rynku lokalnego, dzięki czemu stała się  atrakcyjniejsza dla potencjalnych nowych odbiorców. Dziś jesteśmy dumni z osiąganych wyników, zwłaszcza spektakularnego wzrostu przychodów i marży. 

    Grupa Medort to organizacja, kreująca europejski rynek medyczny. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, z sukcesem zarządzamy biznesem na międzynarodową skalę, tworząc innowacyjne rozwiązania zdrowotne dla pacjentów z problemami w poruszaniu się. Każdego roku nasze działy R&D zlokalizowane w Niemczech i w Polsce, projektują i wdrażają nowe rozwiązania produktowe, które podbijają rynki światowe.  

    Obecnie Medort znajduje się w pozycji, która pozwala nam z jednej strony dostarczać pacjentom innowacyjną technologię, a z drugiej prowadzić nowe akwizycje na rynku światowym. Realizując naszą misję jesteśmy dumni, że pomagamy pacjentom w ich rehabilitacji i powrocie do pełni sił, a jednocześnie dynamicznie rozwijamy się współtworząc kierunki rozwoju światowego rynku medycznego.

    Serdecznie zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Medort S.A. 

                      Mariusz Smela

           Prezes Zarządu Medort S.A.